Konstrukcje murowe
Data Temat
2019-04-30 06:17 Model ramowy - ściana z balkonem
2019-04-03 18:46 Ściana trójwarstowa detale
2019-03-15 18:09 bloczki z betonu komórkowego na szkodach górniczych
2019-01-05 08:38 Stateczność budynków
2018-12-21 11:45 Trzpienie w ścianie
2018-11-30 07:53 Rozbudowa budynku mieszkalnego
2018-10-04 12:48 Rysa ukośna w murze - wzmacnianie
2018-08-01 08:53 Właściwości mechaniczne ścian murowanych
2018-07-12 19:07 program do murów Specbud czy Intersoft, albo ....
2018-07-10 06:32 ściana wypełniająca w ramie żelbetowej
2018-02-06 08:25 Nadbudowa starego budynku ze ścianami trójwastwowymi
2017-11-27 04:47 Mur z Silki o gr 30cm
2017-11-02 18:19 Usunięcie ściany konstrukcyjnej
2017-10-04 04:35 Ocena nosnosci konstrukcji murowanej z blokow kamiennych
2017-09-24 11:47 Ściana oddzielenia pożarowego
2017-09-15 05:14 Brak wieńca w murowanej ścianie fundamentowej
2017-06-06 09:49 Kominy prefabrykowane w ścianach
2017-05-12 16:58 Obliczanie łuków murowanych - ceglanych lub kamiennych
2016-12-26 07:08 wentylacja stropu na gierku
2016-10-19 14:58 Ściana fundamentowa z bloczków betonowych 12x24x38
2016-10-06 06:54 Dylatacje
2016-08-08 22:16 Duży mimośród - ściana murowana jednokondygnacyjna
2016-06-03 20:03 ściana szczytowa a wiatr
2016-06-03 18:50 Wzmacnianie slupow murowanych
2016-05-29 12:05 Przebicie instalacyjne bez nadporoża
2016-05-17 07:09 Szkody górnicze - spoiny pionowe a pustaki ceramiczne
2016-04-26 10:56 Obciążenie wiatrem ściany
2016-04-18 13:21 Różne grubości ścian piwnic i parteru.
2016-04-04 09:49 Murwoana donica :)
2016-01-29 12:15 zamiana ścian żelb piwnicy na murowane
2015-11-27 08:34 naprężenia dopuszczalne na ściskanie - ceramika
2015-11-05 20:32 wzmocniona sciana oslonowa
2015-10-07 14:34 Strop matraya-marconiego
2015-09-16 16:28 Łuki murowe
2015-06-23 05:50 Ściany działowe w hali
2015-06-11 18:53 Ingerencja w ściany nośne
2015-06-09 20:21 rdzen zelbetowy w scianie
2015-06-08 07:24 Antresola i reakcja rozporowa.
2015-05-07 03:47 Ściana-model obliczenowy
2015-04-27 06:16 Wentylacja sciany warstwowej
2015-04-20 13:29 hala murowana z trzpieniami w ścianie
2015-02-11 06:29 co to za strop?
2015-02-06 11:52 Ściany nośne 18cm
2015-01-06 19:16 Dylatacje oraz smukłości ścian
2014-11-17 18:46 Grubość poduszki betonowej docisk do muru.
2014-11-17 12:07 obliczenia-usztywnienie przestrzenne konstrukcji
2014-11-04 16:15 Wzmocnienie ścian kolankowych
2014-10-27 11:03 Nadproże w ścianie murowanej
2014-07-26 08:06 połączenie ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych
2014-07-16 09:14 Otwory w scianie bez tymczasowych podpor ?