Geotechnika
Data Temat
2021-09-08 03:09 Znowu o płytach fund - żebra vs płaska
2021-09-02 04:27 Płyta fundamentowa - zbrojenie rozproszone
2021-08-17 05:55 Studnie fundamentowe
2021-07-21 16:52 Plyta fundamentowa w budynku częściowo podpiwniczonym
2021-07-20 10:03 Naprężenia dopuszczalne
2021-07-06 05:05 Piaski 0,35 pod dom jednorodzinny
2021-06-26 07:12 PODŁOŻE WINKLERA - PASTERNAKA
2021-06-14 20:57 Grunt w stanie plastycznym Il=0,4
2021-05-07 06:10 Fundamenty istniejące i projektowane - czy łączyć?
2021-04-23 10:54 Poduszki wzmacniające
2021-04-20 11:38 Kat obrotu stopy fundamentowej
2021-04-12 16:11 Naprezenia w gruncie na podstawie podpor sprezystych
2021-04-10 17:19 Adaptacja domku jednorodzinnego - posadowienie w wodzie
2021-03-19 08:22 Niespełniony warunek poślizgu
2021-02-28 18:58 Geomaterace, geotkaniny, grunt nasypowy
2021-02-25 10:38 Posadowienie płyty powyżej poziomu przemarzania
2021-02-18 18:12 Ławy fundamentowe mimośrodowe przy granicy działki
2021-02-17 20:53 Posadownie przy istniejącym fundamencie
2021-02-09 16:51 Posadowienie przebudowy budynku
2021-02-09 07:34 Mechanika ciał sypkich - kopiec piasku
2021-01-31 13:19 Posadowienie na glinie (woda)
2021-01-26 18:56 Stopy fundamentowe
2021-01-20 09:24 Izolacja pod płytą fundamentową, a szkody górnicze
2021-01-14 06:55 Kategoria geotechniczna - hala z suwnicą
2021-01-13 19:03 Stopa fundamentowa hali - obciążenie mimośrodowe
2020-12-21 17:12 wymiarowanie płyt fundamentowych
2020-12-09 14:36 Współczynniki nośności "N"
2020-11-21 09:02 Stopa i podwalina
2020-11-19 06:37 Grunt plastyczny- wymiana ?
2020-10-23 13:53 Pale fundamnetowe
2020-10-10 07:25 Naroże obszaru prostokątnego
2020-10-07 05:33 Płyta fundamentowa na namule gliniastym
2020-10-06 17:55 Drenaż
2020-09-23 06:30 Posadowienie bezpośrednie, bezpośrednio przy istniejących bu
2020-08-06 13:08 Posadowienie hali na nasypie niekontrolowanym
2020-08-05 10:12 Projekt budowlany bez badań gruntowych
2020-07-20 05:12 posadowienie hali stalowej
2020-07-16 06:15 hydroizolacja - kto projektuje?
2020-07-02 11:47 Woda płynąca w wykopie fundamentowym
2020-06-27 05:04 Fundament bez szalunku
2020-06-23 07:53 Fundamenty kamienne
2020-06-17 12:45 Mur oporowy - definicja gruntu spoistego za ścianą
2020-05-31 15:36 Płytkie posadowienie fundamentów
2020-05-28 03:40 Warunki proste czy złożone?
2020-05-20 08:19 Betonowanie belki fundamentowej / ostrogi w gruncie
2020-05-16 04:32 Pale mimośrodowe i płyta
2020-05-14 18:33 KG II
2020-05-13 19:46 IL-0,38 posadowienie
2020-05-07 18:34 Posadowienie budynku z piwnica w pobliżu budynku parterowego
2020-05-05 09:25 Zmiana poziomu wód gruntowych