Geotechnika
Data Temat
2019-10-12 16:44 Tematyka osuwiskowa - literatura
2019-09-06 08:19 Posadowienie na stoku - na co zwrócić uwagę.
2019-08-27 03:39 Fundament na skale
2019-08-18 19:56 Posadowienie budynków w plombie
2019-07-29 09:02 Budynek podpiwniczony -ławy schodkowe poniżej poziomu piwnic
2019-07-23 15:12 Posadowienie w "ciekawych" warunkach gruntowych
2019-07-17 14:08 głębokość odwiertów gruntu
2019-07-11 12:35 Beton W8 zamiast izolacji pionowej fundamentów
2019-07-11 08:07 sasiednie fundamenty na różnych poziomach
2019-07-09 12:51 różnica osiadań płyty
2019-07-04 06:04 Ściana oporowa - nieobsypana
2019-06-11 10:36 Obliczenia nasypu
2019-06-07 09:19 Beton podkładowy - chudziak a klasy ekspozycji
2019-05-30 16:27 Ława fundamentowa pod otworami
2019-05-29 07:43 Ściana oporowa pod parking, warunek e < B/6
2019-05-17 05:49 zabezpieczenie stopy przed odrywaniem
2019-05-14 14:04 Graniczny stopień plastyczności przy posadowieniu bezpośr.
2019-04-24 14:27 Wzmacnianie fundamentów pod wodą
2019-04-18 06:44 Geosiatka
2019-04-16 11:27 Odchyłka grubości betonu podkładowego
2019-04-11 07:07 gliny Il=0,5 0,35 posadowienie
2019-03-29 10:05 Podbudowa przeciwwysadzinowa płyty żelbetowej
2019-02-10 07:42 Płyta fundamentowa hali stalowej
2019-01-24 15:39 grunty niespoiste na spoistych
2019-01-17 09:11 PL win - ekwiwalentny obszar prostokątny płyty fundamentowej
2019-01-09 19:59 Fundament ściany ppoż
2019-01-02 09:03 Zarysowanie fundamentów
2018-12-18 19:29 ława schodkowa na glinie
2018-12-18 17:27 tarcie gruntu pod podstawą..
2018-12-18 13:47 Wymiana gruntu
2018-12-07 08:58 głębokość przemarzania
2018-12-03 07:58 pyły piaski oddzielenie
2018-11-21 11:23 Lekkie konstrukcje na mpl iłach
2018-11-06 09:08 Płyta fundamentowa na działce ze spadkiem
2018-11-06 05:45 Zebranie obciążeń na fundamenty
2018-10-25 19:32 płyta na ostrogach
2018-09-25 18:47 Ściana oporowa - stateczność
2018-09-23 05:10 Nawodnione pyły plastyczne
2018-09-20 18:20 połączenie płyty fund z palisadą
2018-09-17 03:40 Decyzja ws. zatwierdzenia dokumentacji geol.-inż.
2018-09-11 06:10 Strefa przemarzania a teren projektowany
2018-09-01 08:23 DIN 1054 a EC7
2018-08-30 19:49 stopy fundamentowe łaczone ściągami
2018-08-24 14:02 Namuły
2018-08-22 08:16 Demontaż fundamentów
2018-07-22 15:34 Warunki "bez odpływu"
2018-07-15 08:02 Współczynnik podatności podłoża
2018-07-09 03:44 Wsp. sprężystości podłoża dla domu jednorodzinnego
2018-06-24 05:42 model obliczeniowy
2018-06-21 10:20 Podwójna ściana oporowa