Geotechnika
Data Temat
2017-12-04 12:24 Stopa fundamentowa na dwa słupy
2017-11-22 09:49 Mur oporowy z gabionów
2017-11-12 16:36 Fundamenty wkręcane
2017-11-06 07:05 Posadowienie fundamentu bezpośredniego
2017-11-06 06:56 Zwierciadło Wody Gruntowej ZWG
2017-11-06 06:54 Nazewnictwo gruntów PN-EN i PN
2017-09-26 05:31 Projekt geotechniczny
2017-09-25 09:29 płyta fundamntowa niekończący się temat.
2017-08-17 19:27 Płyta fundamentowa na terenie ze spadkiem
2017-08-12 10:52 Moduł sieczny gruntu
2017-08-10 06:07 wymiana gruntu bez obniżania zwierciadła wody?
2017-07-27 15:03 przyjęcie Dmin
2017-07-20 14:42 Eo wg EC
2017-07-18 19:03 zasypka ściany oporowej z gruntu spoistego
2017-07-14 10:35 Posadowienie na pospółce EHZ
2017-07-11 18:51 pośliz stopy fundamentowej
2017-07-07 08:56 Posadowienie na pyłach - bać się?
2017-07-04 16:50 Stopa
2017-06-28 07:40 wzmocnienie stopy - za mało zbrojenia
2017-06-27 07:57 Parcie bierne gruntu
2017-06-05 09:40 Płyta fundamentowa z termoizolacją i nawisy oparte na stopie
2017-05-30 18:22 odwodnienie na czas fundamentowania
2017-05-02 08:30 Mikropale - wyznaczanie nośności
2017-03-28 06:52 Korelacja Is - k
2017-03-24 10:24 różnica w wynikach
2017-03-23 12:24 Ścianki szczelne - program
2017-03-07 11:18 Geosiatka nad przepustem
2017-03-01 06:45 płyta fundamentowa w piwnicy
2017-02-06 19:11 Prośba o sprawdzenie fundamentów
2016-11-11 10:40 Posadowienie budynku - torfy
2016-10-27 13:22 roboty ziemne
2016-10-18 06:28 Parcie czynne ściana oporowa
2016-10-07 18:35 gliny miękkoplastyczne do posadowienia domu jednorodzinnego
2016-09-23 08:51 Studia podyplomowe - projektowanie geotechniczne
2016-09-16 13:18 Ścianka szczelna - szerokość kafara.
2016-09-14 05:19 Posadowienie na skarpie
2016-08-28 16:33 dopuszczalne mimosrod wypadkowej obciazenia fundamentu?
2016-08-05 17:10 Parcie gruntu na ścianę piwnicy
2016-07-18 11:34 Badania gotechniczne dla inżynierów budownictwa
2016-07-05 20:46 głębokość posadowienia przy istniejącym budynku
2016-06-18 17:21 Błędne założenie kategorii geotechnicznej
2016-06-08 03:21 podbudowa pod kostke brukowa
2016-05-11 18:31 obliczanie fundamentów w programie SPECBUD
2016-04-20 20:13 kategoria geotechniczna domku jednorodzinnego podpiwniczoneg
2016-04-12 17:47 czy sprawdzać stateczność
2016-03-15 10:55 Posadowienie budynku jednorodzinnego
2016-02-19 17:39 Kieszonkowy sprzęt do badania gruntów
2016-02-16 08:21 nośność gruntu pod płytą
2016-02-07 19:48 Pale według EC7-2
2016-01-31 06:52 Specbud - grunt