Geotechnika
Data Temat
2020-11-21 09:02 Stopa i podwalina
2020-11-19 06:37 Grunt plastyczny- wymiana ?
2020-10-23 13:53 Pale fundamnetowe
2020-10-10 07:25 Naroże obszaru prostokątnego
2020-10-07 05:33 Płyta fundamentowa na namule gliniastym
2020-10-06 17:55 Drenaż
2020-09-23 06:30 Posadowienie bezpośrednie, bezpośrednio przy istniejących bu
2020-08-06 13:08 Posadowienie hali na nasypie niekontrolowanym
2020-08-05 10:12 Projekt budowlany bez badań gruntowych
2020-07-20 05:12 posadowienie hali stalowej
2020-07-16 06:15 hydroizolacja - kto projektuje?
2020-07-02 11:47 Woda płynąca w wykopie fundamentowym
2020-06-27 05:04 Fundament bez szalunku
2020-06-23 07:53 Fundamenty kamienne
2020-06-17 12:45 Mur oporowy - definicja gruntu spoistego za ścianą
2020-05-31 15:36 Płytkie posadowienie fundamentów
2020-05-28 03:40 Warunki proste czy złożone?
2020-05-20 08:19 Betonowanie belki fundamentowej / ostrogi w gruncie
2020-05-16 04:32 Pale mimośrodowe i płyta
2020-05-14 18:33 KG II
2020-05-13 19:46 IL-0,38 posadowienie
2020-05-07 18:34 Posadowienie budynku z piwnica w pobliżu budynku parterowego
2020-05-05 09:25 Zmiana poziomu wód gruntowych
2020-04-25 09:36 Skarpy w projekcie budowlanym / wykonawczym
2020-04-20 14:54 Ława pod ścianą dylatacyjną
2020-04-16 10:21 Modelowanie podwaliny i poślizg w kierunku podłużnym hali
2020-03-27 16:19 podatność / sprężystość podpór
2020-03-26 07:10 Minimalny poziom posadowienia
2020-03-24 09:10 Fundamenty a wysoki poziom wody gruntowej
2020-03-17 05:20 Budynek w granicy do odbudowy.
2020-03-06 16:43 sączenia a konstrukcja ścian
2020-02-24 10:06 Ściana oporowa - odwodnienie
2020-02-19 06:53 Belka krawędziowa / ostroga pod płytą fundamentową
2020-02-13 16:52 Zmiana wartości parametrów
2020-02-13 05:56 strefy przemarzania grunty Niemcy Austria
2020-02-11 06:23 Złapanie zbiornika podziemnego na wypór - balast i mocowanie
2020-01-23 10:04 GEO - nośność ze względu na ścięcie (przesunięcie)
2020-01-17 06:11 Fundamenty z bloczków betonowych
2020-01-09 08:03 Wymiana gruntu na niespoisty - wątpliwość
2019-12-18 16:25 Iły pylaste - kat. geotechniczna
2019-12-13 07:02 fundament na palach
2019-11-30 08:44 Ugiecie płyty fundamentowej
2019-11-12 10:01 Moduł edometryczny gruntu, Moduł odkształcenia gruntu/GEO5
2019-10-30 14:40 Mur oporowy
2019-10-12 16:44 Tematyka osuwiskowa - literatura
2019-09-06 08:19 Posadowienie na stoku - na co zwrócić uwagę.
2019-08-27 03:39 Fundament na skale
2019-08-18 19:56 Posadowienie budynków w plombie
2019-07-29 09:02 Budynek podpiwniczony -ławy schodkowe poniżej poziomu piwnic
2019-07-23 15:12 Posadowienie w "ciekawych" warunkach gruntowych