Konstrukcje żelbetowe
Data Temat
2023-11-12 08:59 Wysoki słup żelbetowy
2023-10-31 15:08 Projekt warsztatowy konstrukcji monolitycznej żelbetowej
2023-10-26 07:00 Rozciągany słup prefabrykowany
2023-10-23 12:30 Wymiany na stropach HC
2023-10-19 04:35 STROP PODWIESZONY DO TARCZY
2023-10-13 09:06 Strop
2023-09-20 11:08 Domek. pytanie o rozpietosci
2023-08-24 06:42 Tarcza żelbetowa - współpraca z podciągiem problem
2023-08-24 01:46 Płyty fundamentowe-zasady zwiększania wartości Kz
2023-08-18 10:23 Długości wyboczeniowa słupów
2023-08-01 11:43 Naprężenia pod torem jezdnym
2023-08-01 04:37 Koniec z betonem opartym na cemencie?
2023-07-31 06:14 wspornik 3,6m
2023-07-27 13:06 Stopa fundamentowa z trzonem
2023-07-19 02:38 Płyty dachowe korytkowe
2023-07-12 07:16 Kotwa balustrady
2023-06-28 12:25 Bruzdowanie ścian-tarcz żelbetowych parteru
2023-06-28 06:48 Zapis eurokodu
2023-06-12 19:30 Krótki wspornik słupa
2023-06-08 19:43 hala
2023-05-31 22:36 ściana oporowa przerwa robocza
2023-05-31 22:36 ściana oporowa przerwa robocza
2023-05-31 11:29 Literatura - dźwigary sprezone
2023-05-27 18:13 Wymiarowanie hali żelbetowej
2023-05-26 05:36 Ściany nośne z fibrobetonu
2023-05-17 12:33 Zbrojenie zszywające akka ścinanie na styku
2023-05-14 06:34 nowy otwór w ścianie żelb R120
2023-05-09 06:50 Szalunek płyty fundamentowej
2023-04-26 04:06 Ugięcie stropu a rysy w ścianie murowanej
2023-04-23 16:02 Przebicie wsp. beta
2023-04-21 06:21 Wzmocnienie isteniejącego stropu
2023-04-20 05:43 Ściana oporowa z pustaków szalunkowych/zasypowych
2023-04-19 16:53 Basen w domu jednorodzinnym
2023-04-19 11:52 Szyb windowy - grubość
2023-04-16 11:30 Istniejący strop z płyt kanałowych - stropodachowy
2023-04-06 21:20 balkon - odtworzenie
2023-04-05 18:33 Płyta fundamentowa - zmienny poziom posadowienia
2023-04-04 13:02 Oparcie płyt kanałowych na filarkach żelbetowych.
2023-04-04 11:57 Plaskownik w strefie oparcia na belce stalowej
2023-03-31 04:29 Łączenie zbrojenia
2023-03-30 05:28 Ugięcie balkonu
2023-03-23 09:11 Otwór w słupie żelbetowym
2023-03-22 18:41 Wytki fundamentowe
2023-03-22 10:54 Schody płytowe - zbrojenie
2023-03-17 12:28 Wzmocnienie istniejącego stropu
2023-03-14 11:53 Katalog Atlantis
2023-03-13 06:13 Otwór w belce
2023-02-22 08:18 Słup 40x40 zbrojony 8#12
2023-02-20 19:59 Balkon na płycie Vector (szalunek tracony)
2023-02-20 18:46 Zbiornik na deszczówkę, odkryty