Forum Konstruktor budowlany Strona Główna Konstruktor budowlany
Forum projektantów
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Kodeks etyki zawodowej PIIB -papierem dla malutkich

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Konstruktor budowlany Strona Główna -> Uprawnienia, certyfikaty
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
piotrm
..:WARN:..Dołączył: 14 Kwi 2012
Posty: 216
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 5/5

PostWysłany: Nie 11:24, 15 Kwi 2012    Temat postu: Kodeks etyki zawodowej PIIB -papierem dla malutkich

Poniżej przedstawiam treść Kodeksu Zasad etyki Zawodowej PIIB. Przyjrzyjmy się dokładniej temu dokumentowi i sprawdźmy ile punktów kodeksu złamał obecny prezes PIIB , mało tego nie tylko prezes a naczelne władze tej organizacji.


Kodeks zasad etyki zawodowej członków PIIB

Cele działalności inżynierskiej
1. Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego.
2. Działalność inżynierska jako usługowa dla społeczeństwa, jest nośnikiem jego rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. Działalność ta zaspokaja także bieżące potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki, oraz musi zmierzać do dbałości o bezpieczeństwo budowli i procesów budowlanych.

Członek izby a społeczeństwo
1. W swej działalności członek izby kieruje się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej.
2. Członek izby pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, życia, zdrowia i dobra ludzi.
3. Działalność inżynierska jest sztuką a zawód inżyniera – członka izby jest zawodem zaufania publicznego. Dbałość o wzrost autorytetu zawodu powinna cechować pracę inżyniera – członka izby i jego wystąpienia publiczne.
4. Członek izby powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na odpowiedniej wiedzy.
5. Członkowi izby nie wolno dopuszczać do działań korupcyjnych, zarówno we własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u innych.
6. Członek izby bierze udział w działalności społecznej i swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje dla poprawy warunków życia. W szczególności bierze udział w sytuacjach kryzysowych w doraźnych przedsięwzięciach o charakterze ratunkowym.

Członek izby a środowisko
1. Świadomość oddziaływania członka izby na zmiany i ograniczenia warunków środowiska powinna towarzyszyć mu przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w sferze inwestycyjnej lub związanej z eksploatacją infrastruktury powierzonej jego pieczy.
2. Członek izby powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swojej pracy na środowisko naturalne.
3. Członek izby powinien być świadomy wzajemnej zależności różnych ekosystemów. Powinien przeciwdziałać wprowadzaniu do środowiska zmian, które powodowałyby jego trwałą degradację. Powinien zadbać o to, aby szkody wyrządzone środowisku naturalnemu na skutek działalności inwestycyjnej lub eksploatacyjnej zostały po zakończeniu prac usunięte lub ograniczone do minimum.
4. W prowadzonych przez siebie pracach członek izby powinien stosować w miarę możliwości materiały odnawialne oraz będące wynikiem wtórnej przeróbki (recyklingu).

Relacje pomiędzy członkiem izby a jego zleceniodawcą i pracodawcą
1. Członek izby powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska założony rezultat.
2. Członek izby nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie.
3. W przypadkach gdy okoliczności wymagają podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu interesów, jako osoba obdarzona zaufaniem swego zleceniodawcy lub pracodawcy, w rozstrzyganych przez siebie sprawach powinien postępować otwarcie i bezstronnie.
4. Jako powiernik swojego zleceniodawcy lub pracodawcy członek izby powinien zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym zadaniem. Jeżeli uznaje za celowe ujawnienie takich informacji, powinien uzyskać na to zgodę.
5. Członek izby powinien lojalnie informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania.

Stosunek do zawodu
1. Praca członka izby jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji. W działalności zawodowej inżynier – członek izby powinien dbać o godność oraz honor zawodu oraz przeciwdziałać obniżaniu jego rangi i autorytetu.
2. Członek izby jest zobowiązany podnosić ustawicznie swój poziom zawodowy oraz dążyć
do rozwiązywania coraz ambitniejszych zadań. Członek izby samodzielną funkcję techniczną
w budownictwie sprawuje osobiście i jest niezawisły w wydawaniu decyzji i opinii związanych z fachową oceną zjawisk technicznych lub rozwiązaniami budowlanych zagadnień techniczno-organizacyjnych. Za uchybienia w tym względzie członek izby ponosi odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną.
3. Członek Izby ma obowiązek posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Lojalność i solidarność zawodowa
1. Członek izby powinien mieć zaufanie do wyników prac wykonanych przez innych członków izby. W przypadku innego, odmiennego poglądu krytycznego powinien go wyrazić w sposób kulturalny, nie obrażając godności oponenta.
2. Stosunek członka izby do osób reprezentujących inne zawody techniczne lub nietechniczne specjalności zawodowe powinna cechować kultura i życzliwość, a współpraca z nimi powinna opierać się na uznaniu i poszanowaniu ich odrębnych kwalifikacji, z uwzględnieniem jednak zasady ograniczonego zaufania, Oprócz zgodnego współdziałania z przedstawicielami innych zawodów członek izby powinien w miarę możliwości udzielać im pomocy i rady w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego.
3. Członek izby powinien dbać o rozwój zawodowy młodszych współpracowników oraz partnerów. Kierownicza rola członka izby w procesach budowlanych nakłada na niego obowiązek przekazywania współpracownikom i swym pomocnikom posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz dbania o ich najlepsze wyszkolenie zawodowe i wysoki poziom etyczny.
4. Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich osiągnięć zawodowych i utrudnianie im działalności jest nieetyczne.
5. Sprawy sporne należy rozstrzygać wewnątrz społeczności członków izby, ujawniając przykłady postępowań godzących w autorytet zawodu i obniżających zaufanie do zgodnej z prawem i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej.
6. Członek izby jest zobowiązany traktować obiektywnie i w odpowiedzialny sposób opinie, ekspertyzy i opracowania innych członków izby, a w szczególności szanować prawa autorskie i nie pomniejszać wartości pracy innych członków izby, stosując powierzchowne lub tendencyjne oceny.
7. Członek Izby obowiązany jest przestrzegać lojalności i koleżeństwa wobec wszystkich członków izby.
8. Członkowie izby powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, o ile to nie szkodzi interesom podmiotu, na rzecz którego wykonują powierzone czynności.
9. Członek izby, do którego zwrócono się o wydanie opinii o innym członku izby, obowiązany jest przy sporządzaniu opinii opierać się na dokumentach, znanych mu faktach oraz zachować obiektywizm i rzeczowość.
10.Wydanie negatywnej opinii o członku izby, co do jego pracy zawodowej, jest dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na faktach, a potrzeba albo obowiązek jej wydania wynikają z zadań lub uprawnień służbowych bądź samorządowych.

11. Członek izby obowiązany jest traktować bezstronnie i w odpowiedzialny sposób komentować działania członków izby.
12. Członek izby może zwracać uwagę każdemu członkowi izby, który postępuje niezgodnie z niniejszym Kodeksem.
13. Członek izby dokłada należytej staranności, aby działania osób z którymi wspólnie wykonuje czynności były zgodne z niniejszym Kodeksem.
14. Za działania prowadzone w swoim imieniu członek izby odpowiada jak za własne, jeżeli działania te były prowadzone za jego wiedzą i zgodą.
15. Członek może złożyć skargę na innego członka izby wyłącznie do właściwego organu samorządu zawodowego.
16. W razie sporu pomiędzy członkami izby, mają oni obowiązek podjąć próbę jego polubownego rozwiązania z pomocą lub przy udziale właściwych organów samorządu w drodze mediacji lub przez sąd polubowny.

Praca w samorządzie zawodowym
1. Pełnienie funkcji w organach samorządu zawodowego jest prawem i powinnością członka izby.
2. Członek izby, któremu powierzona została funkcja w organach samorządu, obowiązany jest rzetelnie i z najwyższą starannością wypełniać obowiązki wynikające z tej funkcji.
3. Przy wypełnianiu funkcji samorządowej członek izby obowiązany jest kierować się interesami zawodowymi członków izby i zadaniami samorządu.
4. Członek izby sprawujący funkcję w organach samorządu:
- nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści albo korzyści bliskich mu osób,
- powinien traktować wszystkich członków izby jako równoprawnych,
- powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć informacją, pomocą i radą członkom izby.
5. Członek izby, który z racji obowiązków wykonywanych w samorządzie uzyskał wiadomości, dotyczące spraw osobistych innego członka izby, nie może z nich korzystać dla innych celów, jak tylko w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków samorządowych.

Stosunek do organów samorządu zawodowego
1. Członka izby obowiązuje szacunek i lojalność wobec organów samorządu.
2. Członek izby obowiązany jest stosować się do uchwał organów samorządu, niezależnie od ich osobistej oceny.
3. Członek izby obowiązany jest współdziałać z organami samorządu w sprawach związanych
z funkcjonowaniem i zadaniami samorządu oraz w sprawach wykonywania zawodu i przestrzegania niniejszego Kodeksu przez członków izby.
4. Członek izby, wezwany przez organ samorządu, obowiązany jest stawić się na wezwanie
w wyznaczonym terminie, a w razie poważnej przeszkody - niemożność stawiennictwa usprawiedliwić.
5. Członek izby, wezwany przez organ samorządu do złożenia wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawowego zakresu zadań samorządu albo niniejszego Kodeksu, obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym terminie.

Tłustym drukiem zaznaczyłem te punkty które zostały pogwałcone przez samego prezesa PIIB, albo wobec praw ich członków (mam tu na myśli likwidacje forum dyskusyjnego, na którym padły oskarżenia i wyraz oburzenia na prezesa PIIB były oparte przecież na faktach!!).


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez piotrm dnia Nie 11:27, 15 Kwi 2012, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
piotrm
..:WARN:..Dołączył: 14 Kwi 2012
Posty: 216
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 5/5

PostWysłany: Nie 22:12, 15 Kwi 2012    Temat postu: Na co idą składki członków PIIB

Spróbujmy dowiedzieć się na co idą składki członków PIIB. Przypomnę że jest to około 300zł rocznie, co przy liczbie ok. 110 tysięcy członków daje nam astronomiczną kwotę 33 mln zł rocznie. O wysokości dotacji państwowej nie mam danych.

Na stronie:

[link widoczny dla zalogowanych]
przeczytamy miedzy innymi:

Koszty IIB powstają z następujących tytułów:
1. Wynajęcie siedzib Izb, ich utrzymanie i remonty, wyposażenie w meble i niezbędne urządzenia techniczne a także amortyzacja zakupionych środków trwałych.
2. Opłaty za telefony, faxy, internet, rtv, usługi pocztowe i inne..
3. Zakupy materiałów biurowych i komputerowych, prasy, książek itp.
4. Zatrudnienie niezbędnego personelu biur izb.
5. Ryczałty stanowiące ekwiwalent utraconych wynagrodzeń dla członków władz Izby, które powinny być proporcjonalne do liczby członków i możliwości finansowych Izby, i nie powinny przekraczać niżej podanych wielkości miesięcznie brutto, a ich wysokość ustalają Krajowa i Okręgowe Rady Izb. Prezes Krajowej Rady - do 1,7 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (krajowego) w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok , wg obwieszczenia Prezesa GUS, publikowanego w Monitorze Polskim.
Przewodniczący Okręgowej Rady:powyżej 12000 członków
- do 1,7 przeciętnego wynagrodzenia j.w.od 9001 do 12000 członków
- do 1,6 przeciętnego wynagrodzenia j.w.od 6001 do 9000 członków
- do 1,5 przeciętnego wynagrodzenia j.w.od 3001 do 6000 członków
- do 1,4 przeciętnego wynagrodzenia j.w.do 3000 członków
- do 1,3 przeciętnego wynagrodzenia j.w.
Wiceprezesi Krajowej Rady, Wiceprzewodniczący okręgowych rad - 0,6 przeciętnego wynagrodzenia j.w., lecz nie więcej niż 0,5 ryczałtu Przewodniczącego (Prezesa) Rady Izby. Sekretarz, Skarbnik Rady Izby i Przewodniczący oraz sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - 0,5 ryczałtu Prezesa Krajowej Rady lub Przewodniczącego Okręgowej Rady. Członkowie organów izb oraz komisji powoływanych przez izby nie otrzymujący ryczałtów w danym organie lub komisji, otrzymują do 120 zł brutto za udział w każdym posiedzeniu, lub 20 zł/godz. za pracę indywidualną na rzecz izb, na wniosek przewodniczącego organu lub komisji po zatwierdzeniu przez Przewodniczącego okręgowej rady lub Prezesa Krajowej Rady.Zasady wypłacania ekwiwalentów o których mowa wyżej zawarte są w Zasadach Wynagradzania Członków Organów PIIB (uchwała 3/R/03).Członkowie Komisji Egzaminacyjnych realizujący zadania Komisji Kwalifikacyjnych otrzymują wynagrodzenie zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r (Dz. U. z 1995r. Nr.8, poz.3Cool.
6. Koszty delegacji krajowych i zagranicznych są zwracane na ogólnie obowiązujących zasadach.
7. Koszty transportu miejscowego – ryczałty samochodowe, taksówki, bilety komunikacji miejskiej, koszty parkowania.
8. Koszty wydawania i wysyłki własnych czasopism informacyjnych izb, oraz koszty prenumeraty wybranego przez członka czasopisma technicznego ponoszone przez Izbę Krajową i izby okręgowe.
9. Koszty organizacji okręgowych i krajowych zjazdów delegatów.
10. Koszty organizacji szkoleń i konferencji niezbędnych dla funkcjonowania Izby, koszty udziału przedstawicieli izb w konferencjach krajowych i zagranicznych oraz koszty podnoszenia kwalifikacji członków Izb.

Żyć nie umierać panowie. A w samej centrali PIIB doliczyłem się ponad 100 członków, mamy jeszcze oczywiście jeszcze Okręgowe Izby.
Oczywiście tym panom podniesienie wieku emerytalnego nie robi większej różnicy, bo oni czynem wspierają ojczyznę, ciężką pracą zasiadając w organizacji stworzonej specjalnie dla nich. Wiec po co ten krzyk? O jakieś 2 lata dłuższej pracy? Przecież oni dają jak najlepszy przykład że trzeba poświecić się dla ojczyzny do smierci. Izba jest dla naszego ogólnego dobra przecież.
Normalnie czysto orwellowska wizja idealnego państwa dobrobytu. I tu warto zacytować wielkiego mistrza aby uzasadnić ten stan rzeczy:

"- Naszym jedynym celem jest zachowanie zdrowia. Mleko i jabłka (dowiodła tego nauka, towarzysze) zawierają substancje niezbędne dla dobrego samopoczucia świń. My, świnie, pracujemy bowiem umysłami. Całe zarządzanie folwarkiem i jego organizacja spoczywają na naszych głowach. Dzień i noc trwamy na straży waszego dobrobytu. To dla waszego dobra pijemy mleko i zjadamy jabłka. "

Te "jabłka zjadane są po to oczywiście" aby władza działała bardziej efektywnie dla dobra ogółu, a kolejny bat na obywatela zawsze się przyda. Brawo!
Nasze młode pokolenie inżynierów zapewne w odpowiedni sposób wyrazi niebawem swój wielki szacunek za to dobro, łaskę która na nas spadła.

Panowie nie piszę to po to że wierzę że zmienię świat, ale po to że jak będzie co niektóry pewnego dnia przekraczał bramy piekieł (oczywiście pod warunkiem że istnieje piekło) to żeby wiedział za co. Wink


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez piotrm dnia Nie 22:51, 15 Kwi 2012, w całości zmieniany 6 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
jerzyś
Aktywny ForumowiczDołączył: 06 Sie 2009
Posty: 53
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 1 raz
Ostrzeżeń: 0/5
Skąd: Ostró Wlkp

PostWysłany: Pią 13:16, 14 Wrz 2012    Temat postu:

co to było za forum dyskusyjne, o którym wspominasz w pierwszym poście?

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
senmil
Doświadczony ForumowiczDołączył: 02 Paź 2008
Posty: 2495
Przeczytał: 5 tematów

Pomógł: 24 razy
Ostrzeżeń: 1/5
Skąd: Północ

PostWysłany: Wto 19:16, 02 Paź 2012    Temat postu:

jerzyś napisał:
co to było za forum dyskusyjne, o którym wspominasz w pierwszym poście?

Tutaj:
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
vasko da gama
ForumowiczDołączył: 17 Paź 2012
Posty: 23
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/5

PostWysłany: Pon 21:34, 22 Paź 2012    Temat postu:

Kodeks jest po to, żeby mieć podstawę aby Cię ukarać kiedy przyjdzie na to czas.
To jest tak jak z premią uznaniową w umowie o pracę.
Nie służy ona temu żeby cie zmotywować, a jest po to żeby Ci ją zabrać... kiedy przyjdzie na to czas:D


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Konstruktor budowlany Strona Główna -> Uprawnienia, certyfikaty Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin