Prawo i przepisy
Data Temat
2020-11-20 18:15 Porady w sieci
2020-11-19 05:36 Witryna sklepowa.
2020-11-17 07:24 Kontruktor jako projektant budynku mieszkalnego jednorodzi
2020-10-16 07:04 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj
2020-10-02 16:18 Nadzór nad projektem A jednostka projektowa
2020-09-27 18:07 oświadczenie projektanta w sprawie sieci ciepłowniczych
2020-09-25 16:04 Prawo budowlane dla organów terenowych
2020-09-21 18:44 Poradnik budowlany. Prawo budowlane po zmianach w 2020 r.
2020-09-21 11:04 Nowe warunki ( WT2021 )
2020-09-18 11:22 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu...
2020-09-16 18:07 Jak wygląda spocznik ze stopniami?
2020-07-10 13:27 Stary budynek, nowy projekt.
2020-06-20 06:32 dr inż inżynierii ochrony środowiska w projekcie budowlanym.
2020-06-09 16:33 Dot. przebudowy lokalu mieszkalnego
2020-05-29 11:55 Eurokody czy Stare normy
2020-05-28 06:09 Maksymalny błąd wymiaru na PZD
2020-05-20 14:40 Projektowanie bez działalności
2020-05-08 07:43 Linia rozgrzniczająca ulicę a miejsca postojowe
2020-04-24 17:36 Jaka odleglosc garazu podziemnego od granciy dzialki?
2020-04-03 15:42 Ustawa o koronawirusie - zatrzymanie budownictwa?
2020-03-23 10:03 Kto sporządza poszczególne części projektu budowlanego.
2020-03-09 08:46 Plac postojowy
2020-03-01 16:51 opinia o stanie technicznym a oświadczenie
2020-02-21 11:39 zakres uprawnień konstruktora a PZT
2020-02-20 10:59 Interpretacja warunków techniczych
2020-02-16 22:15 projekt remontu
2020-02-10 13:27 Bez pozwolenia i zgłoszenia
2020-02-06 17:41 Czy stracimy prawo wykonywania PZT i projektu arch-bud?
2020-02-05 04:59 Projekt techniczny
2020-02-04 08:06 Garaż blaszany 3x5m
2020-01-30 03:14 Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali
2020-01-26 18:03 mur oporowy a MPZP
2020-01-15 21:00 Podrabianie podpisu
2020-01-15 06:18 Analiza zacienienia
2020-01-08 04:53 Jak chronić swoją własność intelekturalną?
2020-01-04 07:46 Zmiana konstrukcji po wydaniu pozwolenia na budowę
2019-12-29 13:50 Jak określić takie roboty
2019-12-14 12:17 Projekt budowlany, potem wykonawczy, a potem warsztatowy
2019-12-06 18:04 Zakończenie robót prowadzonych na zgłoszenie
2019-11-19 16:30 Skrajnia szerokotorowa
2019-11-16 08:24 Samowola - nieodebrany komin
2019-11-12 17:09 Projekt zmian w ustawie prawo budowlane
2019-10-28 09:05 Plan BIOZ
2019-10-24 10:45 Kompetencje urzędu a zawartość projektu
2019-10-21 08:06 dylatacje
2019-10-18 12:00 Budynek mieszkalny jednorodzinny czy mieszklany?
2019-09-08 13:42 Tytuł projektu budowlanego
2019-09-04 07:34 Pytania do ministerstwa.
2019-09-03 14:13 Oświadczenie o zgodności
2019-09-02 06:52 Prawda czy fałsz.