Prawo i przepisy
Data Temat
2017-12-12 17:45 Warunki Techniczne 2018
2017-11-16 15:52 Brak projektu wykonawczego
2017-10-11 18:53 Specyfikacje Techniczne
2017-10-06 08:47 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
2017-09-24 01:37 Projekt geotechniczny
2017-09-23 02:58 Odległości PPOŻ
2017-09-21 08:42 Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego
2017-09-17 06:06 Rozibiórka i budowa
2017-08-31 19:03 Odporność pożarowa Stropu w budynku bez stropu
2017-08-08 11:03 Zabezpieczenie wykopów
2017-08-02 15:42 coś nie tak ze starymi uprawnieniami?
2017-07-13 06:26 Projekt płyty fundamentowej a ochrona patentowa.
2017-07-06 17:11 Projekt ustawy o architektach, inżynierach budowanictwa oraz
2017-05-23 05:53 Wytyczenie budynku
2017-05-16 11:01 Balustrada na balkonie
2017-04-23 16:46 Zadaszenie zewnętrzne nad wejściami
2017-03-29 17:51 Projekt dobudowy w Szwecji
2017-03-21 08:33 Karuzela dla koni
2017-03-19 14:03 projektant sprawdzający
2017-03-15 11:18 Pozwolenie czy zgłoszenie?
2017-03-09 16:52 Szerokość użytkowa schodów
2017-03-04 07:34 Pokój z garażu
2017-03-03 14:30 Odpowiedzialnośc projektanta projektu wykonawczego
2017-03-01 19:26 Przydomowa oczyszczalnia ścieków
2017-02-27 05:36 KUB mapa drogowa i zmiany w zawodzie A i I budownictwa
2017-02-20 16:24 Przebudowa a Remont
2017-02-08 20:23 Odległość garażu od budynku - ppoż
2017-01-23 12:12 Specjalistyczna opinia - PB Art. 33 ust. 3
2017-01-14 12:14 zmiana w PB
2016-12-14 08:55 Zmiany w Prawie Budowlanym 2017
2016-12-10 05:47 Projektant obiektu budowlanego w PB
2016-11-15 07:13 Platformy technologiczne wewnątrz obiektu
2016-10-31 14:39 Książka obiektu, zmiana sposobu użytkowania
2016-10-31 11:03 Wykonawca i inwestor nie stosują się do poleceń kierownika
2016-10-06 12:29 Usytuowanie kotła na paliwo stałe do 25 kW
2016-09-24 15:11 Pełnomocnictwo - problem
2016-09-12 17:01 Niższy PIT dla architektów
2016-09-12 17:00 Kodeks budowlany jest już gotowy 09.2016
2016-09-05 06:59 Gdzie wcisnąć architekturę?
2016-09-01 12:04 Zawiadomienie PINB o zakończeniu rozbiórki?
2016-08-29 06:46 NSA - sąd dyscyplinarny nie zajmie się sprawą każdego inż.
2016-08-11 10:25 Pięczęć
2016-08-05 12:17 Wypełnienie balustrad przy pochylniach dla niepełnosprawnych
2016-08-01 04:40 problem rozwiązany, temat zamkniety.
2016-07-27 09:23 Winda a WT
2016-07-26 04:28 Zmiana warunków technicznych - klitki na horyzoncie
2016-07-20 07:01 Praktyka jako inżynier budowy - uprawnienia/przepisy
2016-07-02 15:54 Zabudowa szeregowa, a przepisy PPOŻ. Proszę o pomoc
2016-06-30 09:42 Plac zabaw a warunki techniczne.
2016-06-30 06:11 Dwie obowiązujące linie zabudowy