Prawo i przepisy
Data Temat
2019-10-21 08:06 dylatacje
2019-10-18 12:00 Budynek mieszkalny jednorodzinny czy mieszklany?
2019-09-08 13:42 Tytuł projektu budowlanego
2019-09-04 07:34 Pytania do ministerstwa.
2019-09-03 14:13 Oświadczenie o zgodności
2019-09-02 06:52 Prawda czy fałsz.
2019-08-30 12:35 Odległość studni kopanej od sieci kanalizacyjnej sanitarnej
2019-08-28 09:59 Rozbudowa budynku przy sąsiedniej zabudowie
2019-08-11 04:40 Decyzja o warunkach zabudowy
2019-08-06 14:57 Prawa autorskie
2019-07-16 09:33 niedokończony wykonawczy
2019-07-12 10:04 Pozwolenie na użytkowanie, a roboty wykończeniowe wewnętrzne
2019-06-28 14:01 Zabudowa szeregowa prostopadła do drogi - jedna działka
2019-06-12 10:35 Wykonawczy na podstawie budowlanego
2019-06-06 17:09 Montaż centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej
2019-06-05 05:23 p.poż. pokrycie dachu o powierzchni ponad 1000m2
2019-05-29 12:21 Schody zewnętrzne ogrodzenie
2019-05-23 06:25 Ppoż. - wymiana urządzenia na inne o podobnych parametrach
2019-05-14 11:38 Petycja - link
2019-05-06 11:56 Walka trwa. Wynik coraz gorszy.
2019-04-03 12:51 Klasa odporności ogniowej -bud. "D"
2019-03-19 06:48 Wypadek na budowie z inspektorem nadzoru inwestorskiego
2019-03-11 19:31 projekt muru oporowego
2019-03-01 14:49 Przepisy Rozporządzenia w/s WT budynków w starych budynkach.
2019-02-09 20:23 Spadek balkonu
2019-02-08 08:49 Pozwolenie zamienne
2019-02-06 12:48 Rozbiórka i budowa budynku usługowego w zabudowie szeregowej
2019-01-28 11:37 Zmiana rzędnej "0,00" - zmiana istotna czy nie
2019-01-20 16:06 Książka Obiektu Budowlanego - założenie po czasie
2019-01-15 08:23 wytyczne BBR - Svenska Boverkets Bygg Regler
2019-01-10 09:33 Zabudowa szeregowa - ściana oddzielenia pożąrowego.
2018-12-11 10:05 Charakterystyka energetyczna a projekt budowlany
2018-11-29 04:01 Orzeczenie architekt nie poniesie kary za błędy w projekcie
2018-11-11 08:29 zmiana ustawy - petycja
2018-10-28 06:39 Kierownik budowy domu jednorodzinnego
2018-10-25 04:05 Przepisy ppoż
2018-10-11 09:40 Zmiany istotne i nieistotne
2018-09-25 18:48 Zmiana technologii wykonania żelbetów-formalności
2018-09-23 17:21 Amnestia w budownictwie
2018-09-05 06:24 pozwolenie wodnoprawne
2018-07-31 10:45 Powierzchnia całkowita
2018-06-21 10:35 Nadzór autorski
2018-06-10 18:46 opinia technicznanpopożarowa
2018-05-23 10:24 Pan RODO
2018-05-21 10:31 Następny zespół powołany.
2018-05-16 04:21 co mogę w strefie kontrolowanej gazociągu?
2018-04-16 14:08 Czy projektant ma rację? Zmiany istotne czy nieistotne?
2018-03-28 07:12 RODO w pracowni projektowej
2018-03-19 08:52 Zawartość projektu budowlanego na wybicie ściany nośnej
2018-03-11 10:30 Funkcjonowanie zakładu przemysłowego (pozwolenia)