Prawo i przepisy
Data Temat
2019-01-15 08:23 wytyczne BBR - Svenska Boverkets Bygg Regler
2019-01-10 09:33 Zabudowa szeregowa - ściana oddzielenia pożąrowego.
2018-12-11 10:05 Charakterystyka energetyczna a projekt budowlany
2018-11-29 04:01 Orzeczenie architekt nie poniesie kary za błędy w projekcie
2018-11-11 08:29 zmiana ustawy - petycja
2018-10-28 06:39 Kierownik budowy domu jednorodzinnego
2018-10-25 04:05 Przepisy ppoż
2018-10-11 09:40 Zmiany istotne i nieistotne
2018-09-25 18:48 Zmiana technologii wykonania żelbetów-formalności
2018-09-23 17:21 Amnestia w budownictwie
2018-09-05 06:24 pozwolenie wodnoprawne
2018-07-31 10:45 Powierzchnia całkowita
2018-06-21 10:35 Nadzór autorski
2018-06-10 18:46 opinia technicznanpopożarowa
2018-05-23 10:24 Pan RODO
2018-05-21 10:31 Następny zespół powołany.
2018-05-16 04:21 co mogę w strefie kontrolowanej gazociągu?
2018-04-16 14:08 Czy projektant ma rację? Zmiany istotne czy nieistotne?
2018-03-28 07:12 RODO w pracowni projektowej
2018-03-19 08:52 Zawartość projektu budowlanego na wybicie ściany nośnej
2018-03-11 10:30 Funkcjonowanie zakładu przemysłowego (pozwolenia)
2018-02-07 16:02 Czy projekt obudowy wykopów trzeba załączyć do PB?
2018-02-06 04:55 Prawo autorskie
2018-01-24 17:00 Odchyłka montażowa płyty balkonowej prefabrykowanej Isokorb
2018-01-04 06:27 Rozporządzenie w ważnej sprawie w TK 10 stycznia
2017-12-15 09:29 Odstępstwo od zatwierdzonego PB
2017-12-12 17:45 Warunki Techniczne 2018
2017-11-16 15:52 Brak projektu wykonawczego
2017-10-11 18:53 Specyfikacje Techniczne
2017-10-06 08:47 Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
2017-09-24 01:37 Projekt geotechniczny
2017-09-23 02:58 Odległości PPOŻ
2017-09-21 08:42 Uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego
2017-09-17 06:06 Rozibiórka i budowa
2017-08-31 19:03 Odporność pożarowa Stropu w budynku bez stropu
2017-08-08 11:03 Zabezpieczenie wykopów
2017-08-02 15:42 coś nie tak ze starymi uprawnieniami?
2017-07-13 06:26 Projekt płyty fundamentowej a ochrona patentowa.
2017-07-06 17:11 Projekt ustawy o architektach, inżynierach budowanictwa oraz
2017-05-23 05:53 Wytyczenie budynku
2017-05-16 11:01 Balustrada na balkonie
2017-04-23 16:46 Zadaszenie zewnętrzne nad wejściami
2017-03-29 17:51 Projekt dobudowy w Szwecji
2017-03-21 08:33 Karuzela dla koni
2017-03-19 14:03 projektant sprawdzający
2017-03-15 11:18 Pozwolenie czy zgłoszenie?
2017-03-09 16:52 Szerokość użytkowa schodów
2017-03-04 07:34 Pokój z garażu
2017-03-03 14:30 Odpowiedzialnośc projektanta projektu wykonawczego
2017-03-01 19:26 Przydomowa oczyszczalnia ścieków