Prawo i przepisy
Data Temat
2023-01-21 16:58 Seminarium dot. WT - Mazowieckiej OIIB
2023-01-18 11:28 Przeniesienie praw autorskich - kwota
2023-01-11 05:21 Jedno zdarzenie wg. § 4 ust. 1 roz. Ministra Finansów
2022-12-16 07:45 Rząd zabiera uprawnienia staroście
2022-12-12 07:05 Określenie kategorii geotechnicznej
2022-11-22 09:14 Przydomowy schron
2022-11-17 03:49 Pozwolenia na budowę tylko cyfrowe
2022-10-28 07:31 Projekt techniczny - niezgodność z PAB
2022-10-18 10:19 Opieszałość urzędu w czasach Covid
2022-09-01 07:09 Posadowienie zbiornika - PnB, Uprawnienia
2022-07-20 10:33 Budowa obiektu na istniejących przewodach kanalizacyjnych
2022-06-04 05:34 Pękające działówki
2022-03-17 14:23 OCIEPLENIE SCIANY fundamentowej PPOŻ / REI
2022-03-09 09:32 Projekt techniczny - cofka z nadzoru
2022-02-15 15:00 Zmiana w projekcie technicznym
2022-02-12 11:26 Wskaźnik powierzchni zabudowy- sposób wyznaczania
2022-01-15 07:26 Instalacje w domu jednorodzinnym a zapisy w dzienniku budowy
2021-12-22 09:19 Brak nadzoru autorskiego a kontakt z wykonawcą/inwestorem
2021-11-27 17:45 Pozwolenie na budowę po nowemu
2021-11-23 09:38 Prawo do dysponowania gruntem, czy potrzebna zgoda stron?
2021-11-02 06:01 Temat projektu polegający na obniżeniu budynku
2021-10-21 10:40 Spadek nawierzchni stanowisko postojowych
2021-10-20 12:59 Balustrady wg przepisów niemieckich
2021-10-14 18:54 Odległość hali magazynowej stalowej od NIEZABUDOWANEJ DZIALK
2021-09-14 12:15 Konkurs GUNB - budynki do 70m2
2021-08-27 05:50 Kondygnacja / antresola
2021-08-09 18:39 Błędy w projektach a Izba Inżynierów
2021-07-28 06:43 Roboty budowlane przed pozwoleniem na budowę
2021-07-08 01:49 Odbiór budynku a zmiany istotne
2021-06-11 10:37 Nowe przepisy w prawie budowlanym od 1 lipca 2021
2021-05-07 09:51 Zapisy w dzienniku budowy
2021-04-01 14:56 Pozwolenie na użytkowanie - tylko otwór w ścianie
2021-04-01 10:57 Opinia geotechniczna przy remoncie obiektu inzynierskiego
2021-03-29 18:17 Świadectwo energetyczne - odbiór budynku
2021-03-25 17:57 BLIŹNIAKI DWULOKALOWE CZY MOŻE WIELORODZINNY?
2021-02-26 07:59 Odpowiedzialnosć projektanta i asystenta
2021-02-25 11:23 Zmiana konstrukcji budynku
2021-02-17 08:05 Budynek jednorodzinny z instalacją gazową
2021-02-05 04:47 Ekspertyza techniczna
2021-01-30 13:46 Adaptacja projektu zrobionego wg PN a jego adaptacja
2021-01-21 15:04 RODO, srodo, porady prawne z MOIIB i kiedy pełnisz funkcję..
2021-01-19 13:34 Stalowe silosy paszowe
2021-01-18 10:46 Uproszczone postępowanie legalizacyjne czy wznowienie budowy
2020-12-30 19:23 Mur oporowy a odsunięcie od granicy sąsiedniej działki
2020-12-19 12:21 Zgłoszenie a Warunki Zabudowy
2020-12-16 09:50 Ekspertyza a może opinia?
2020-11-20 18:15 Porady w sieci
2020-11-19 05:36 Witryna sklepowa.
2020-11-17 07:24 Kontruktor jako projektant budynku mieszkalnego jednorodzi
2020-10-16 07:04 Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy proj