Uprawnienia, certyfikaty
Data Temat
2018-11-16 10:27 Petycja w sprawie uprawnień
2018-11-08 06:41 "Tylko architekt pokieruje budową"
2018-10-29 11:42 Uprawnienia w zakresie projektowania Konstrukcji żelbetowych
2018-10-24 06:33 Uprawnienia - nowelizacja 2018
2018-10-18 11:03 Uprawnienia konstrukcyjne w ograniczonym zakresie
2018-10-16 13:23 badania wysokościowe konstruktora budowlanego
2018-09-04 06:26 Wzór pisma w sprawie ustawy o architektach.
2018-08-29 16:57 projekt wykonawczy w świetle prawa
2018-08-10 07:15 Weryfikator
2018-08-06 06:31 Uprawnienia bud. do projektowania w ogr. zakresie - kubatura
2018-07-31 10:06 Stanowisko PIIB ws. rozłączenia zawodu arch - ibo
2018-06-14 17:53 Statystyczny inżynier budownictwa - kim on jest?
2018-05-29 10:44 Praktyka na budowie bez umowy
2018-04-28 18:33 Przeglądy kominiarskie Art 62. ust 6 pkt 2 ustawy PB.
2018-03-12 10:51 Uprawnienia budowlane w PL na podstawie uprawnien z UK/IRL
2018-02-19 19:54 Uprawnienia w Polsce po studiach w Danii
2018-02-10 14:10 Wyrok TK
2018-01-30 08:33 Zbiorcze zestawienie praktyki projektowej
2018-01-07 16:41 Rozliczanie czasu pracy przy odbywaniu praktyki zawodowej
2017-12-20 16:26 Przetargi
2017-12-08 19:10 Komunikat KRPIIB
2017-11-15 11:55 Szukam Kolegi który Rozpoznał Swoje Uprawnienia w ICE
2017-11-08 18:39 Uprawnienia budowlane
2017-09-05 04:27 Kontrola urbanistów - komisja przy ministerstwie
2017-08-26 09:36 Własna DG ,praca ,uprawnienia
2017-08-11 12:13 Stanowisko a praktyka zawodowa
2017-07-15 14:37 Specjalność a praktyka zawodowa
2017-06-21 16:45 Odwołanie od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej
2017-04-13 10:13 Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
2017-04-03 07:25 Praktyka projektowa - umowa zlecenie
2017-03-07 14:20 Książka praktyk wydana tuż przed ich wycofaniem
2017-02-28 05:24 Reaktywacja zawodu urbanisty
2017-02-16 09:55 Ankieta PIIB - etyka i odpowiedzialność IB.
2017-01-25 14:30 Drabina na budynek
2017-01-19 15:40 uprawnienia kolejowe albo konstrukcyjne
2017-01-04 10:37 Opiekun praktyki wykonawczej- instalacje sanitarne. Pilne
2016-12-12 05:47 Propozycja PIIB dot. uprawnień 2016
2016-12-04 14:54 Wzory wypełnionych sprawozdań.
2016-11-10 12:49 Nowy Kodeks Budowlany
2016-10-14 05:03 Czy warto wybrać się na kurs przygotowujący do egzaminu?
2016-09-28 07:18 POMORSKA IZBA info o dopuszczeniu do egzaminu 11.2016?
2016-09-21 07:26 Prośba do tych co niedawno zdawali uprawnienia projektowe.
2016-08-25 06:39 Program przygotowujący do uprawnień
2016-07-21 07:22 O trudnych relacjach architektów i konstruktorów
2016-07-11 15:50 Praktyka do uprawnien bez ograniczeń po technikum
2016-06-29 09:42 Uprawnienia ograniczone, wykonawcze w praktyce
2016-06-17 13:43 Katastrofa MTK w Katowicach
2016-06-07 03:46 Uprawnienia do poprawki
2016-06-03 17:34 Praktyka za granicą
2016-05-22 07:22 Uprawnienia arch. w ograniczonym zakresie