Uprawnienia, certyfikaty
Data Temat
2019-07-10 17:06 Uprawnienia wykonawcze przy posiadanych projektowych.
2019-05-17 08:51 Egzaminy ustne - rejestracja dźwięku
2019-04-06 22:45 Apel do członków izb samorządu zawodowego inżynierów
2019-04-03 20:37 uprawnienia budowlane - historia bezprawia.
2019-03-25 21:04 Uprawnienia ograniczone - wiele słów krytyki
2019-03-20 07:08 Uprawnienia - ma być jak było.
2019-02-26 12:46 Praktyki studenckie Budimex
2019-02-03 17:14 Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej.
2019-01-28 07:27 Swoboda nie wykonywania swojego zawodu, czyli więcej niż dwa
2019-01-25 04:03 Nowelizacja PB po wyroku TK - 2019
2019-01-07 18:52 Uprawnienia z PL w Wielkiej Brytanii
2019-01-04 09:04 Uprawnienia według Sentatu
2018-12-26 10:59 Uprawnienia budowlane - analiza własna a eurocod
2018-12-26 10:47 Ekspresowe kształtowanie ustaw o zawodzie inżyniera
2018-11-16 10:27 Petycja w sprawie uprawnień
2018-11-08 06:41 "Tylko architekt pokieruje budową"
2018-10-29 11:42 Uprawnienia w zakresie projektowania Konstrukcji żelbetowych
2018-10-24 06:33 Uprawnienia - nowelizacja 2018
2018-10-18 11:03 Uprawnienia konstrukcyjne w ograniczonym zakresie
2018-10-16 13:23 badania wysokościowe konstruktora budowlanego
2018-09-04 06:26 Wzór pisma w sprawie ustawy o architektach.
2018-08-29 16:57 projekt wykonawczy w świetle prawa
2018-08-10 07:15 Weryfikator
2018-08-06 06:31 Uprawnienia bud. do projektowania w ogr. zakresie - kubatura
2018-07-31 10:06 Stanowisko PIIB ws. rozłączenia zawodu arch - ibo
2018-06-14 17:53 Statystyczny inżynier budownictwa - kim on jest?
2018-05-29 10:44 Praktyka na budowie bez umowy
2018-04-28 18:33 Przeglądy kominiarskie Art 62. ust 6 pkt 2 ustawy PB.
2018-03-12 10:51 Uprawnienia budowlane w PL na podstawie uprawnien z UK/IRL
2018-02-19 19:54 Uprawnienia w Polsce po studiach w Danii
2018-02-10 14:10 Wyrok TK
2018-01-30 08:33 Zbiorcze zestawienie praktyki projektowej
2018-01-07 16:41 Rozliczanie czasu pracy przy odbywaniu praktyki zawodowej
2017-12-20 16:26 Przetargi
2017-12-08 19:10 Komunikat KRPIIB
2017-11-15 11:55 Szukam Kolegi który Rozpoznał Swoje Uprawnienia w ICE
2017-11-08 18:39 Uprawnienia budowlane
2017-09-05 04:27 Kontrola urbanistów - komisja przy ministerstwie
2017-08-26 09:36 Własna DG ,praca ,uprawnienia
2017-08-11 12:13 Stanowisko a praktyka zawodowa
2017-07-15 14:37 Specjalność a praktyka zawodowa
2017-06-21 16:45 Odwołanie od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej
2017-04-13 10:13 Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
2017-04-03 07:25 Praktyka projektowa - umowa zlecenie
2017-03-07 14:20 Książka praktyk wydana tuż przed ich wycofaniem
2017-02-28 05:24 Reaktywacja zawodu urbanisty
2017-02-16 09:55 Ankieta PIIB - etyka i odpowiedzialność IB.
2017-01-25 14:30 Drabina na budynek
2017-01-19 15:40 uprawnienia kolejowe albo konstrukcyjne
2017-01-04 10:37 Opiekun praktyki wykonawczej- instalacje sanitarne. Pilne