Uprawnienia, certyfikaty
Data Temat
2017-12-08 19:10 Komunikat KRPIIB
2017-11-15 11:55 Szukam Kolegi który Rozpoznał Swoje Uprawnienia w ICE
2017-11-08 18:39 Uprawnienia budowlane
2017-09-05 04:27 Kontrola urbanistów - komisja przy ministerstwie
2017-08-26 09:36 Własna DG ,praca ,uprawnienia
2017-08-11 12:13 Stanowisko a praktyka zawodowa
2017-07-15 14:37 Specjalność a praktyka zawodowa
2017-06-21 16:45 Odwołanie od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej
2017-04-13 10:13 Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
2017-04-03 07:25 Praktyka projektowa - umowa zlecenie
2017-03-07 14:20 Książka praktyk wydana tuż przed ich wycofaniem
2017-02-28 05:24 Reaktywacja zawodu urbanisty
2017-02-16 09:55 Ankieta PIIB - etyka i odpowiedzialność IB.
2017-01-25 14:30 Drabina na budynek
2017-01-19 15:40 uprawnienia kolejowe albo konstrukcyjne
2017-01-04 10:37 Opiekun praktyki wykonawczej- instalacje sanitarne. Pilne
2016-12-12 05:47 Propozycja PIIB dot. uprawnień 2016
2016-12-04 14:54 Wzory wypełnionych sprawozdań.
2016-11-10 12:49 Nowy Kodeks Budowlany
2016-10-14 05:03 Czy warto wybrać się na kurs przygotowujący do egzaminu?
2016-09-28 07:18 POMORSKA IZBA info o dopuszczeniu do egzaminu 11.2016?
2016-09-21 07:26 Prośba do tych co niedawno zdawali uprawnienia projektowe.
2016-08-25 06:39 Program przygotowujący do uprawnień
2016-07-21 07:22 O trudnych relacjach architektów i konstruktorów
2016-07-11 15:50 Praktyka do uprawnien bez ograniczeń po technikum
2016-06-29 09:42 Uprawnienia ograniczone, wykonawcze w praktyce
2016-06-17 13:43 Katastrofa MTK w Katowicach
2016-06-07 03:46 Uprawnienia do poprawki
2016-06-03 17:34 Praktyka za granicą
2016-05-22 07:22 Uprawnienia arch. w ograniczonym zakresie
2016-04-23 17:44 Budowa domu jednorodzinnego bez pozwolenia na budowę
2016-04-14 19:02 Prowadzenie własnej firmy budowlanej, a zbieranie praktyki
2016-03-30 04:17 Komisja Kodyfikacji - The End
2016-03-04 07:26 Prokurator generalny topi rozp. ws. uprawnień
2016-02-14 18:33 Uprawnienia budowlane w Chinach
2016-02-11 16:18 Wnioski PIIB 12.2015
2016-01-26 04:20 Blog obywatelski - uprawnienia inżynierów
2015-12-30 11:17 Projekty budynków jednorodzinnych bez obliczeń?
2015-10-16 08:08 Obejmować czy nie obejmować?
2015-10-14 11:17 Uprawnienia budowlane po innych kierunkach lub zagranicznych
2015-09-24 12:33 Komu dać do sprawdzenia?
2015-09-19 13:39 Ocena ogólna praktyki
2015-08-31 07:15 Kim jest posiadacz architektem czy inżynierem budownictwa?
2015-08-29 09:01 Problem art. nr 13.
2015-08-20 11:25 Różnica między pracą projektową a sporządzeniem projektu.
2015-08-19 07:53 Praktyka w biurze proj
2015-08-16 07:25 czy członkowie Izby wiedzą za co płacą?
2015-08-16 07:23 z konstytucyjnej wolności uczyniono przymus
2015-08-14 18:37 praktykant karany za brak składek w Izbie
2015-07-29 06:21 Prośba o uprawnienia.